0336461190
Hà nội

Top sản phẩm hoặc dịch vụ

Master Coach Bích Ngọc

Sứ mệnh
Giúp người dân mạnh khoẻ, hạnh phúc và bình an, khám phá và phát huy năng lực tiềm ẩn của mỗi người để họ sống và đạt được thành công với phiên bản tốt nhất của chính mình thông qua tư vấn huấn luyện tâm trí và phân tích bản đồ não bộ.
Tầm nhìn
 Là tổ chức hàng đầu huấn luyện tâm trí để  tối ưu tiềm năng và mang lại  hạnh phúc toàn diện cho con người.

Khách hàng nói về chúng tôi

CEO MOMA KẾT CÔNG NGHỆ

CEO Getfly - Nguyễn Huy Hoàng

CEO Mai Văn Trường - Nắng CAfe

Trần Nam Giám CTO Moma

CEO MOMA KẾT CÔNG NGHỆ

CEO Getfly - Nguyễn Huy Hoàng

CEO Mai Văn Trường - Nắng CAfe

Trần Nam Giám CTO Moma

G

0336461190
Nhắn tin!